Forside    English    toppbilde
  • 'Art and Technology'-bevegelsen vokste fram under 1960-tallet
  • Som leder for Fylkingen og EMS var problemstillingen fra denne bevegelsen aktuell for Wiggen
  • Fylkingen arrangerte festivalen "Visioner av nuet" ved Tekniske museet i Stockholm, 1966
  • Festivalens planlagte samarbeid med USA ble dessverre umulig å gjennomføre av ulike grunner
  • Wiggens henvendelse til utenriksdepartementet om støtte til denne festivalen resulterte i et UNESCO-møte, 'Music and Technology' i Stockholm, 1970

Art and Technology

Den britiske ingeniøren og forfatteren C.P. Snow skrev boken 'The Two Cultures' i 1959. I Stockholm vokste interessen for Snows tanker fram under 1960-tallet og da under navn av 'Art and Technology'. Snows hovedtese gikk ut på at det fantes et kommunikasjonsbrudd mellom det naturvitenskapelige og det humanistiske området, og dette bruddet hindret oss i arbeidet med å løse noen av verdens mange problemer. For Knut Wiggen, som på den tiden både var leder for Fylkingen og for byggingen av Sveriges Radios studio for elektronisk musikk (EMS), ble denne problemstillingen i høy grad aktuell.

Det første praktiske initiativet var å samarbeide med Tekniska Museet i Stockholm om å arrangere en utstilling om hva museet hadde av slike tidlige forsøk på å forene de tilsynelatende uforenelige områdene. Les mer.