Forside    English    toppbilde
  • Født i Buvika ved Trondheim, 13. juni 1927
  • Studerte piano hos Gottfrid Boon, Hans Leygraf og Robert Riefling
  • Komposisjonsstudier hos Karl-Birger Blomdahl
  • Kom i kontakt med Musique Concréte og elektronisk musikk i begynnelsen av 1950-tallet
  • Formann i Fylkingen (1959-1969)
  • Planla og ledet Elektronmusikstudion i Stockholm (EMS) 1964-1975
  • Skapte komposisjonsprogrammet MusicBox 1971
  • Beæret med 'Studio Wiggen' ved NOTAM i Oslo 2003
  • Tildelt æresmedlemskap i Norsk Komponistforening (NKF) i 2009
  • Fikk overrakt Kongens fortjenstmedalje i sølv i 2010

Biografi

Knut Wiggen, født i Buvika ved Trondheim i 1927, har gjennom et langt liv vært brennende opptatt av å finne fram til hvordan musikk og teknologi kan nærme seg hverandre i dagens samfunn. Hans radikale ideer om nettopp dette kom tydelig til uttrykk gjennom hans arbeid i Sverige ved Fylkingen, Sveriges Radio og elektronmusikkstudioet EMS og bidro til at Stockholm ble et knutepunkt for ny og radikal kunst og musikk i Europa på 1960- og 70-tallet.

Wiggen er noe så sjelden som en pioner i elektronisk musikk. Dette til tross for hans klassiske musikkstudier: Pianostudier hos Gottfrid Boon, Hans Leygraf og Robert Riefling, komposisjonsstudier hos Karl-Birger Blomdahl samt litt musikkhistorie ved Uppsala Universitet. Les mer.