Fotogalleri

Karl Birger Blomdahl og Knut Wiggen

Knut Wiggen og Per-Olov Strömberg

Musikmaskin I

Detalj fra kontrollbordet som viser grensesnittet for lydgeneratorer med valg av frekvens, amplitude og bølgeform.

Knut Wiggen, Lars Gunnar Bodin, Gunnar Bucht m.fl.