Fylkingen - konserter og arrangementer

Fylkingen ble stiftet i 1933 i Stockholm med mål om å gjøre ny svensk kammermusikk, sang og solostykker bedre kjent for publikum og kritikere via konsertserier. I begynnelsen samarbeidet Fylkingen med bl.a. Folkkonsertförbundet og Stockholms Borgarskola, og under ledelsen av formann Ingemar Liljefors ble det fremført musikk av både klassisk og moderne karakter.

På midten av 1950-tallet begynte Sveriges Radio å spille ny svensk kammermusikk. Knut Wiggen, aktivt medlem i Fylkingen fra 1957, mente derfor at Fylkingen burde endre retning og heller spille den nyeste musikken fra Europa og USA, inkludert elektronisk musikk. Wiggen foreslo programendringene på et styremøte i 1959, og da hans forslag vant med 3 mot 2 stemmer, overtok han formannsvervet.

Knut Wiggen var formann i Fylkingen i 10 år (1959-1969), og introduserte elektronisk musikk, 'happenings' og instrumentalteater i Sverige. Han omorganiserte Fylkingen, dannet arbeidsgrupper, og fikk stadig større bidrag fra kommune og stat. En av arbeidsgruppene, 'Teorigruppen', ble dannet fordi samtidsmusikkens estetiske og tekniske betingelser var så vanskelige å forstå. Gruppen, bestående av Wiggen, musikkforsker og professor Ingmar Bengtsson, dosent i filosofi Erik Götlind og vitenskapsteoretiker Carl Lesche resulterte i Fylkingens 'informasjonskonserter' og skriftlige bidrag til Ingmar Bengtssons bok Musikvetenskap: en översikt (1973).

Fylkingens mål og aktiviteter ble ganske unike i Europa, og som en konsekvens av programinnholdet, ble konsertlokalene flyttet fra konserthusets Lilla sal til Moderna Museet på Skeppsholmen. Wiggen bygget opp et stort kontaktnettverk med internasjonale avantgardeartister og arrangerte Fylkingens konsertserie på ca. 100 konserter i disse lokalene. Pierre Schaeffer, Karlheinz Stockhausen, Robert Rauschenberg, John Cage, Cunningham-balletten, Iannis Xenakis, Nam June Paik og Gottfried Michael Koenig var noen av de mange kjente navn som gjestet disse konsertene.

Wiggen tok også initiativet til å organisere et skandinavisk musikksamarbeid med turnévirksomhet mellom Danmark, Norge og Sverige. Virksomheten gikk bra, men med tiden ble den lagt inn under det nyopprettede Rikskonserter. Dermed forsvant mye av Wiggens opprinnelige konsept.

Fylkingens forslag om å danne et statlig plateselskap kom på Wiggens initiativ. Stig Carlsson, sivilingeniør ved Stockholms Tekniska Högskola ble knyttet til Fylkingen under Wiggens tid, og ca. halvparten av konsertene på 1960-tallet ble tatt opp på bånd. Fylkingens grammofonbolagsgruppe undersøkte mulighetene for å gi ut LP-plater, bl.a. med innhold fra Fylkingens konsertvirksomhet. En slik virksomhet ble en realitet på 1960-tallet. Wiggen, med Stig Carlssons innspillingsteknikk, produserte to plater med John Cages Sonatas and Interludes for preparert piano med Yuji Takahashi som solist. Platene selges av Fylkingen den dag i dag.

Foreningens historie og alle konsertprogrammene fra 1933-1993 finnes i redaktør Teddy Hultbergs bok Fylkingen - Ny musik & Intermediakonst fra 1994.