Konferansen "Art and Technology"

Den britiske ingeniøren og forfatteren C.P. Snow skrev boken 'The Two Cultures' i 1959, og i Stockholm vokste interessen for Snows tanker i løpet av 1960-tallet. Snows hovedtese gikk ut på at det fantes et kommunikasjonsbrudd mellom de naturvitenskapelige og humanistiske fagområdene, og at bruddet hindret arbeidet med å løse flere av verdens problemer. For Knut Wiggen, som på den tiden var leder for Fylkingen og som noen år senere skulle bygge opp Sveriges Radios studio for elektronisk musikk (EMS), var problemstillingen i høyeste grad aktuell.

Det første praktiske initiativet var et samarbeid med Tekniska Museet i Stockholm om å arrangere en utstilling om forsøk på å forene de tilsynelatende uforenelige områdene. Målet var å undersøke hvilke av alle mulige "følelser, behov og vurderinger" det kunne være snakk om, og hvilke kunstneriske uttrykksmidler som ble berørt av den raskt voksende elektroniske teknologien. Utstillingen fikk navnet Visioner av nuet og var åpen for publikum på Teknorama mellom den 19. og 25. september 1966.

Ansvarlig for det teoretiske arbeidet var Fylkingens teorigruppe med vitenskapsteoretikeren Carl Lesche i spissen. I 'Fylkingen Bulletin 1, 1967' skrev Lesche om verdensanskuelse, teknikk og kunst, og Sven Fagerberg skrev en artikkel full av profetisk innsikt om det kommende samfunnet. Fylkingen tok også kontakt med europeiske kjente kunstnere og filosofer. Yona Friedman og Oskar Hansen skrev og holdt foredrag om arkitektur, og Anthony Hill om teknikken i bildekunsten.¨

Festivalen ble innledet av et opprop som var underskrevet av 14 av Sveriges mest kjente vitenskapsmenn. Oppropet - som ble publisert på forsiden av Dagens Nyheter - ga uttrykk for at vårt bilde av verden var uforandret til tross for at den tekniske utviklingen i rask takt holdt på å forandre den. En for liten oppmerksomhet på dette kunne resultere i at vi risikerte å miste balansen mellom drøm og virkelighet, og en stor mobilisering av kulturkrefter ble ansett som nødvendig for å motvirke det ensidige fokuset som en global underholdningsindustri ville bringe med seg.

Knut Wiggen tok tidlig kontakt med Stockholmsvennene John Cage og Robert Rauschenberg, begge ledende personligheter i sine felt som komponist og bildekunstner. De kontaktet i sin tur ingeniøren Billy Klüver som ofte var behjelpelig når tekniske problemer oppsto i den nye kunsten. Fylkingen og New York-gruppen ble enige om å lage en felles forestilling i Stockholm, men en rekke vanskeligheter av økonomisk og teknisk karakter gjorde at detet ikke ble mulig. Amerikanerne var vant til å låne penger for å finansiere planlegging og grunnarbeid, for deretter - når ideene og realitetene var på plass - å be bemidlede privatpersoner om å støtte arrangementet. Fylkingen kunne ikke arbeide på denne måten fordi foreninger som fikk støtte av det offentlige ikke kunne sette seg i gjeld.

Men selv om Fylkingen på en eller annen mirakuløs måte skulle kunne klare å samle sammen pengene, så var et besøk likevel umulig. Amerikanerne hadde nemlig valgt å bruke radioutstyr for å samordne de opptredende kunstnerne, og hadde til all ulykke kjøpt radioutstyr som brukte den samme frekvensen som ble brukt på flyplassen i nærheten. Det svenske politiet sa et absolutt "nei" til arrangementet, og Fylkingen måtte derfor avstå fra et dypt savnet besøk av en kunstnerisk variant av C.P. Snows 'Art and Technology'. Avlysningen av forestillingen gikk også ut over Fylkingens utstilling på Tekniska Museet i Stockholm; de amerikanske kunstnerne skulle jo ha gitt utstillingen dens kunstneriske innhold.

Under Wiggens arbeid med å finansiere 'Visioner av nuet' hadde han også besøkt utenriksdepartementet og inspirert dette til å be UNESCO om å interessere seg for ideen. Ca. 5 år gikk før en overrasket Wiggen fikk en telefon fra departementet om at UNESCO hadde godkjent ideen og at en tjenestemann fra USA ville treffe ham. Det viste seg at UNESCO hadde laget sin egen "visjon" av ideen bestående av en serie foredrag av velkjente europeiske akademikere. 'Music and Technology - Stockholm Meeting' ble avholdt den 8. - 12. juni 1970, og artikkelsamlingen fra konferansen gir et sjeldent bilde av denne brytningsperioden med bidrag fra ledende forskere og komponister

Les mer i Knut Wiggens artikkel "Visioner av nuet 1966 - en kommentar" i boka Fylkingen - Ny musik & intermediakonst (1994.)