Bibliografi

Bibliografien inneholder tekster av Knut Wiggen selv, intervjuer med Wiggen fra dagspressen, samt artikler og bøker av andre forfattere som kaster lys over arbeidet hans hos EMS.

Bøker

Bokkapitler

Tidsskriftartikler

Avisartikler, annet