Opprop

"I Sverige investeras i år över 1.400 miljoner kronor i vetenskaplig forskning och tekniskt utvecklingsarbete. Resultaten av dessa väldiga investeringar - som ständigt ökar - kommer att gripa in i och förändra människornas yttre villkor. Samtidigt ändras också vår bild av världen - vår verklighetsuppfattning. För att bibehålla kontrollen över det yttre skeendet framstår det som väsentligt, att man blir medveten om denna förändrade verklighet. Därför bör våra investeringar i syfte att ändra vära yttre villkor följas av investeringar som gör det möjligt att ge uttryck för denna ändrade verklighetsuppfattning. Ett av de investeringsområden det här kan bli tal om är det konstnärliga, den del av verkligheten som speciellt befattar sig med känslor, behov och värderingar.

En grupp musiker och teoretiker inom Fylkingen har under en följd av år varit intensivt sysselsatta med dessa problem. Det gäller nu att praktiskt demonstrera resultaten av arbetet, att visa vad elektronik, mångkanalig ljudåtergivning och modern datamaskinteknik förmår som verktyg för konstnärens strävan att ge uttryck för vår förändrade bild av verkligheten.

I detta syfte arrangerar Fylkingen till hösten i Stockholm en internationell festival för att manifestera det samarbete mellan konstnärer, vetenskapsmän och tekniker, som i detta sammanhang är nödvändigt.

Vi finner detta vara ett fascinerande experiment och en angelägen kulturinsats.

Sven Brohult, professor, direktör Ingeniörsvetenskapsakademien/ Stig Claesson, professor i fysikalisk kemi, Uppsala universitet/ Arne Engström, professor i medicinsk fysik, Karolinska sjukhuset/ Tor Ragnar Gerholm, laborator i fysik, Stockholms universitet/ Torsten Gustafson, professor i teoretisk fysik, Lunds universitet/ Åke Gustafsson, professor i skogsgenetik, Skogshögskolan/ Lars Gunnar Larsson, professor i radioterapi, Umeå universitet/ Arne Müntzing, professor i genetik, Lunds Universitet/ Bror Rexed, professor i anatomi, Uppsala universitet/ Olof Rydbeck, professor i elektrofysik, Chalmers tekniska högskola/ Bengt Romby professor i polymerteknologi, Kungl. tekniska högskolan/ Ingvar Svennilson, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet/ Per-Arne Tove, laborator i elektronik, Uppsala universitet/ Henry Wallman, professor i tillämpad elektronik, Chalmers Tekniska högskola"